Οδηγός χρήσης

Βιβλία

Εισαγωγή/Ανανέωση βιβλίου
Barcode
- (Υποχρεωτικό) συμπληρώνουμε το μοναδικό αριθμό του βιβλίου που εχει καταχωρηθεί στο μητρώο και έχουμε επικολλήσει στο πίσω μέρος του βιβλίου. Κατά την ανανέωση (επεξεργασία) των στοιχείων του βιβλίου το barcode ΔΕΝ μπορεί να αλλάξει.
ISBN
- συμπληρώνουμε τον ISBN αριθμό του βιβλίου κάτω απο τον ραβδωτό κώδικα στο πίσω μέρος του βιβλίου χωρίς κενά ή παύλες. Όταν ενα βιβλίο δεν έχει ISBN το αφήνουμε κενό.
Τίτλος Βιβλίου
- (Υποχρεωτικό) συμπληρώνουμε τον κύριο τίτλο του βιβλίου.
Συγγραφέας
- (Υποχρεωτικό) συμπληρώνουμε τον/τους συγγραφείς, επίσημος τρόπος γραφής Επίθετο, Όνομα αν δεν έχει συγγραφέα γράφουμε "Συλλογικό".
Εκδόσεις
- (Υποχρεωτικό) συμπληρώνουμε τον εκδοτικό οίκο
Θεματική κατηγορία
- (Υποχρεωτικό) συμπληρώνουμε τη Θεματική κατηγορία (μόνο το κείμενο όχι τον αριθμό ) απο το εθνικό κέντρο βιβλίου www.biblionet.gr
Ταξ αρ
- (Υποχρεωτικό) συμπληρώνουμε τον ταξινομικό αριθμό της θεματικής κατηγορίας (ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ) απο το εθνικό κέντρο βιβλίου www.biblionet.gr
Συγγραφέας 3 πρώτα
- (Υποχρεωτικό) συμπληρώνουμε τα 3 πρώτα γράμματα απο το επίθετο του συγγραφέα και αν είναι πολλοί απο τον πρώτο που αναγράφετε.
Πνευματικά δικαιώματα
- συμπληρώνουμε τους σύντελεστες του βιβλίου (μετάφραση,επιμέλεια κλπ).
Πληροφορίες περιγραφή
- συμπληρώνουμε τις διαστάσεις και την περιγραφή του βιβλίου.
Αναζήτηση βιβλίου
Μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση βιβλίου με το Barcode (ΑΜ) ή συμπληρώνοντας τα πεδία "Από" "Εώς" για συνεχόμενους αριθμούς Barcode. Ακόμη προσφέρονται τα εξής πεδία για αναζήτηση: ISBN, Τίτλος, Συγγραφέας, λέέξεις κλειδιά, Εκδότης, Θεματική κατηγορία και Ταξ. αριθμός. Με την επιλογή της σύνθετης αναζήτησης "Η" "ΚΑΙ" μπορούμε να δώσουμε συνδυαστικά κριτήρια. Με το εικονίδιο επιλέγουμε την αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση με βάση το barcode.
Βιβλιογραφική εμφάνιση, εκτύπωση βιβλίου
Βιβλιογραφική εμφάνιση, εκτύπωση των στοιχείων του βιβλίου
Διαγραφή βιβλίου
Διαγραφή ενός βιβλίου λόγο καταστροφής του ή λάθος καταχώρηση Barcode.
Μεταφόρτωση εξώφυλλου βιβλίου
Πατώντας πάνω στη στήλη Εξώφυλλο στα αποτελέσματα αναζήτησης βιβλίων, μπορούμε να μεταφορτώσουμε την εικόνα για το εξώφυλλο ενός βιβλίου. Επιθυμητές διαστάσεις αρχείου εικόνας πλάτος x ύψος 160x230px και τύπος αρχείου png, jpg

Χρήστες

Εισαγωγή/Ανανέωση Μέλους
Υποχρεωτικά πεδία: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Ημερ. Γεν., Email, Τηλέφωνο πρέπει να συμπληρωθούν. Για μαθητές που δεν διαθέτουν email μπορείτε να εισάγετε του γονέα ή κάποιο άλλο. Το ίδιο email μπορουν να χρησιμοποιήσουν παραπάνω από δύο μέλη. Συνίσταται όταν έχει λήξει η συνδρομή του μέλους, στα 3 χρόνια, να γίνεται επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
Αναζήτηση Μέλους
Μπορείτε να αναζητήσετε μέλη με ένα ή παραπάνω κριτήρια χρησιμοποιώντας τον τελεστή σύνθετης αναζήτησης 'ΚΑΙ', τα 'Ενεργα" μέλη, 'Ανενεργά' δηλ όσοι έχουν κάνει εγγραφή εξ αποστάσεως αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει την ενεργοποίησή της μέσω του email και 'Έληξε' όσων η εγγραφή έχει λήξει γιατί πέρασαν 3 χρόνια από την εγγραφή τους.
Εκτύπωση Μέλους
Εκτύπωση κάρτας με τα στοιχεία μέλους
Αποστολή email
Αποστολή email στα μέλη
Διαγραφή Μέλους
Δημιουργία νέου δανεισμού
Μπορείτε από δημιουργήσετε νέο δανεισμό και από τα αποτελέσματα εμφάνισης των μελών

Δανεισμοί

Εισαγωγή/Ανανέωση Δανεισμού
Εισαγωγή ή ανανέωση ενός δανεισμού, ορίζεται τον αριθμό ημερών δανεισμού (προεπιλογή 20 ημέρες) και τουλαχιστόν ένα βιβλίο (μέγιστο τέσσερα βιβλία)
Αναζήτηση Δανεισμού
Απλή και σύνθετη αναζήτηση με τους τελεστές "'Η" "ΚΑΙ". Επιλογή για εμφάνιση "Ενεργών", "Εκπρόθεσμων" και "Όλων" των δανεισμών. Πεδία αναζήτησης Αρ. δανεισμού (Loanid), Αρ. μητρώου μέλους (Userid) και ονοματεπώνυμο μέλους, Barcode βιβλίου και Ημερ. δανεισμού.
Διαγραφή Δανεισμού
Διαγραφή δανεισμού με επιστροφή όλων των βιβλίων

Αναφορές

Αναφορές βιβλίων
Τα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις βιβλίων προβάλλονται σε απλούς πίνακες. Εκτύπωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε xls και csv αρχείο. Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τη στήλη `Barcode`. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα συμμετέχουν στην αναζήτηση, επιλέγοντας το εικονίδιο πάνω δεξιά Επίλέγουμε στήλες με πατημένο το Ctrl.

Στο πεδίο σύνθετη αναζήτηση υπάρχουν επιπλέον και οι επιλογές για εκτύπωση `Ταξιθετικών αριθμών` και εμφάνισης του `Ιστορικού βιβλίου` (Από ποιούς έχει δανειστεί). Στις δύο προηγούμενες επιλογές μπορούμε να αναζητήσουμε βιβλία μόνο με βάση το Barcode είτε συγκεκριμένο βιβλίο είτε συνεχόμενους αριθμούς στα πεδία `από` `έως`

Αναφορές μελών
Τα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις μελών προβάλλονται σε απλούς πίνακες. Εκτύπωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε xls και csv αρχείο. Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τη στήλη `Userid` αρ. μέλους. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα συμμετέχουν στην αναζήτηση, επιλέγοντας το εικονίδιο πάνω δεξιά Επίλέγουμε στήλες με πατημένο το Ctrl.
Αναφορές δανεισμών
Τα αποτελέσματα από τις αναζητήσεις δανεισμών προβάλλονται σε απλούς πίνακες. Εκτύπωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων σε xls και csv αρχείο. Η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων γίνεται με βάση τη στήλη `Loanid` αρ. δανεισμού. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής των στηλών που θα συμμετέχουν στην αναζήτηση, επιλέγοντας το εικονίδιο πάνω δεξιά Επίλέγουμε στήλες με πατημένο το Ctrl.
Αριθμοί Barcode
Εκτύπωση Barcode (ραβδωτού κώδικα) για την επικολλησή τους στο πίσω μέρος του βιβλίου για χρήση σαρωτή χειρός, είτε συνεχόμενων αριθμών `από` `έως`, είτε διακριτών αριθμών χωρισμένους με κόμμα.
Κάρτες μελών
Εκτύπωση κάρτας μέλους, είτε συνεχόμενων αριθμών μελών `από` `έως`, είτε διακριτών αριθμών χωρισμένους με κόμμα.
Ρυθμίσεις
Στις ρυθμίσεις μπορούμε:
να δημιουργήσουμε και να τροποποιήσουμε τον Κανονισμός λειτουργίας,
να δημιουργήσουμε και να τροποποιήσουμε Νέα - ανακοινώσεις στην κεντρική σελίδα,
να αλλάξουμε τον κωδικό ΜΟΝΟ του διαχειριστή,
να κατεβάσουμε σε csv αρχείο αντίγραφα ασφαλείας για βιβλία, μέλη, δανεισμούς και ιστορικό δανεισμών,
να κατεβάσουμε τα αρχεία εικόνων με τα εξώφυλλα των βιβλίων,
μπορούμε να ανεβάσουμε τα αντίγραφα ασφαλεία ή νέα βιβλία και μέλη σύμφωνα με τα πρότυπα αρχεία csv από τον σχετικό σύνδεσμό στη σελίδα.

Εισαγωγή βιβλίου από το Νέφος openLib Cloud

  • Επιλέγουμε από το μενου του διαχειριστή το ‘openLib Cloud’
  • Στη φόρμα αναζήτησης βιβλίων στο νέφος μπορούμε να αναζητήσουμε με ISBN, τίτλο, συγγραφέα. Με το ISBN η αναζήτηση θα επιστρέψει αποτελέσματα και από τη Biblionet.
  • Στα απότελέσματα της αναζητήσης αν υπάρχει το βιβλίο στο νέφος (στις περισσότερες των περιπτωσεων), επιλέγουμε το σύμβολο (εισαγωγή βιβλίου) στη μέση της εγγραφής που επιθυμούμε να εισάγουμε.
  • Στη φόρμα εισαγωγής βιβλίου εισάγουμε υποχρεωτικά τον δικό μας αριθμό μητρώου εισαγωγής (Barcode) και αν θέλουμε αλλάζουμε κάποιες από τις προσυμπληρωμένες τιμές ή μπορούμε να εμπλουτίσουμε τα κενά πεδία της φόρμας εισαγωγής βιβλίου.
  • Πατώντας το κουμπί ‘Εισαγωγή/Τροποποίηση’ εισάγουμε το βιβλίο και στην δική μας βιβλιοθήκη.
  • Αν εμφανιστεί το εξώφυλλο του βιβλίου στα αποτελέσματα της αναζήτησης, Θα το αποθηκεύσει αυτόματα αλλιώς θα πρέπει να το ανεβάσουμε μετά την αποθήκευση του βιβλίου.

Οδηγοί χρήσεις myLib


Επιμορφωτικά βίντεο

Βιβλιοθήκη ΕΠΑΛ Έδεσσας | myLib 2018-2024 | Διαχείριση: Τρίπτσης Βασίλειος ΠΕ86 (triptsis[a]sch.gr myLib[a]sch.gr openLib[a]sch.gr)
Το έργο myLib διατίθεται υπό την Άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές